Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Teşvik Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

7 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

 • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“1402 sayılı Karar“) ve
 • “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1403 Sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı” (“1403 sayılı Karar“) ile

yatırım teşvik mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu Kararlar ile yatırım teşvik mevzuatında yapılan başlıca değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Kararlar ne getiriyor?

a) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler

 • Bilindiği üzere,  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da sağlanan teşvik sistemi genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım teşviki uygulamalarından oluşmaktaydı. Ancak 1402 sayılı Karar ile “büyük ölçekli yatırımlar” teşvik uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
 • 1402 sayılı Karar ile “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” getirilmiştir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Öncelikli Ürün Listesi’ndeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir. Öncelikli Ürün Listesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak olup, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünleri içerecektir. Bu liste, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecektir.
 • Program Değerlendirme Komitesi (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komite), Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesi’ndeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilecektir. Bu yatırımların, teşvik sisteminde yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecektir. Bu yatırımlar için stratejik yatırımlar için sağlanması gereken koşullar aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenecektir.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecektir.

 

b) Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler

 • Bilindiği üzere,  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, yüksek katma değerli olma gibi birçok kriter doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım konularında birçok teşvik sağlanmaktadır. Yatırımcı firmaların bu kapsamda teşvik başvurusu yapabilmeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet etmesi veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunması gerekir. 1403 sayılı Karar’dan önce yatırım projelerinin bu kapsamda teşviklerden yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekirdi.
 • 1403 sayılı Karar’a göre Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamına alınmış ve asgari sabit yatırım tutarında değişiklik yapılmıştır.
 • Buna göre, projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise 500 milyon Türk Lirası olması gerekir.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülecektir.
 • Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulacaktır. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilecektir.