Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Arttırıldı – Ocak 2021

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

 

Yeni Gelişme

Türkiye’de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlar her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, söz konusu sınırlar 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 11.330 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Sonuç

Tüketicinin parasal sınırlara göre görevli olan tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurmaması halinde, söz konusu başvuru reddedilebilecektir.