Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatına İlişkin Kılavuzu’nu Güncelledi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişmeler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra1, SMK’nın uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve kılavuzlar yayımlanmaya başlandı.

SMK’nın getirdiği yeniliklerden biri de marka yayıma itiraz süreçlerinde kullanım ispatı talep edilebilmesi oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), “Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) 28 Nisan 2017 tarihinde yayınlamıştı. Bu defa, Kılavuz esasa ilişkin bilgiler açısından güncellenerek 30 Eylül 2017 tarihinde yayımlandı. Kılavuz’a Türk Patent’in internet sayfasından erişilebilmektedir ve sadece Türkçe dilinde yayınlanmıştır2.

Kullanım İspatı Ne Anlama Geliyor?

Kullanım ispatı SMK’nın birçok maddesi gibi Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olarak hazırlandı3. Bu düzenlemenin en temel amacı, kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek rakiplerin piyasaya girmesine ve markalarını tescil ettirmelerine engel olabilecek haksız itirazların önüne geçmek ve başvuru sahiplerine haklı bir savunma imkânı tanımaktır.

Marka tesciline yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraz gerekçesi markasını ilgili mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir hale gelmiştir.

Kılavuz Neleri Düzenliyor?

Kullanım ispatı Türkiye’de 10 Ocak 2017 tarihi itibari ile geçerlilik kazanan ve yeni bir uygulama olduğundan, uygulamacılar ve hak sahipleri kullanım ispatı prosedürüne ve ileri sürülmesine ilişkin açıklık getirilmesini beklemekteydi. Kılavuz, bu konuya açıklık getirerek, kullanım ispatının ileri sürülme usulü ile kendisinden kullanım ispatı talep edilen kişinin ne gibi deliller ileri sürebileceğini düzenliyor. Kılavuz her ne kadar delilleri sınırlamasa da, kullanımın ispatında ileri sürülebilecek delillerin başında faturalar, katalog, fiyat listesi ve internet satışları gibi deliller geliyor.

Sonuç

Kullanım ispatı, SMK ile birlikte getirilen en temel yeniliklerdendir.  Kullanım İspatı prosedürünün gerek başvuru sahipleri gerekse itiraz sahipleri açısından stratejik öneme sahip olacağı ve yoğun şekilde kullanılacağı beklenmektedir. Kullanım ispatı savunması ve bu savunmaya karşı atılacak adımlarda da Kılavuz önemli bir kaynak olacaktır.