Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Yeniden Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun“) fesih yasağı ile ücretsiz izin sürelerinin 30 Haziran 2021 tarihine dek uzatılabileceğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma uygulamasının 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına dair mevcut yetkisini yeniden düzenlemişti.

Kanun’un yürürlüğe girmesini takiben 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararları Neleri Düzenliyor?

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

Fesih yasağı süresi ve fesih yasağı boyunca işverenlerin çalışanlarını ücretsiz izne gönderme imkânı en son 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu süreler 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Eylül 2020 tarihine dek uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği

COVID-19’dan kaynaklanan zorlayıcı nedenler yüzünden 30 Haziran 2020 tarihine kadar (ve bu tarih dâhil olmak üzere) kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuran işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay uzatılmıştı. Söz konusu bir aylık uzatma döneminin başlangıcı aşağıdaki şekilde belirlenmişti:

  1. 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulamasının sona ermiş olduğu işyerleri için bir aylık süre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlamıştı.
  2. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulamasının devam ettiği işyerleri için bir aylık süre kısa çalışmanın ilgili işyeri için sona erdiği tarihten itibaren başlamıştı.

2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde bir ay daha uzatılmıştır. Bir aylık uzatma dönemi, yukarıda belirtilen ilk bir aylık süreden sonra başlayacaktır.

Sonuç

COVID-19 salgını, Türkiye’yi ve Türkiye’deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkilemiştir. Bu kapsamda, işverenlere destek olmak ve çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamaların yürürlüğe konulmasına devam edilmektedir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler