Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

TCMB Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Yeni Bir İstisna Getirdi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile bazı hususlar netleşirken, çokuluslu şirketlerin Türk iştiraklerinin döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni bir istisna da getirildi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Dışarıda yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketleri, dışarıda yerleşik yabancı sermayeli grup şirketlerinden, döviz borçlanmalarına ilişkin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın döviz kredisi kullanabilecek. Ancak pay sahipliğine ilişkin tevsik edici belgelerin krediye aracılık eden bankaya sunulması gerekecek.
  • Türk bankalarınca, lehtarı ve muhatabı Türkiye’de yerleşik olan teminat mektuplarının döviz üzerinden düzenlenip düzenlenemeyeceği netleşti. Bu tür teminat mektuplarının dövize endeksli olarak (ödeme gününde geçerli kurlar üzerinden TL olarak ödeme yapma kaydı içeren) düzenlenmesi, ticari veya mesleki amaçlarla olması kaydıyla mümkün olacak.
  • Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası anlaşmalarda yer alan yükümlülükleri kapsamında iştiraklerine döviz kredisi kullandırabilecek. Uluslararası anlaşmada kamu kurum veya kuruluşu tarafından kullandırılacak kredi miktarına ilişkin özel hükümlerin yer alması halinde, kamu kurum veya kuruluşu tarafından kullandırılabilecek kredi ilgili hükümlerde yer alan tutarı geçemeyecek.

Sonuç

Değişiklikle birlikte döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni bir istisna getirilirken, bazı hususlar da açıklığa kavuşturuldu.

Benzer içerikler