Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Alışverişlerde Taksit Sayıları Güncellendi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle, alışverişlerde uygulanan taksit limitleri güncellendi. Bu kapsamda Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ve Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği”) 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler ne getiriyor? 

I. Perakende Ticaret Yönetmeliği

  • Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik yapılan taksitli satışlarda taksitlendirme süreleri sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belirli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi en fazla on iki ay olarak belirlenebilecek.
  • Taksitlendirme süresi televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında en fazla üç ay; bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu satışlarında ise en fazla altı ay olarak uygulanabilecek. Bununla birlikte, perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme uygulamaları tamamen yasaklanacak.

II. Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği

Bireysel kredi kartları ile yapılan harcamalar

  • Bireysel kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlere ilişkin 12 aylık genel taksit sınırında herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak çeşitli alanlardaki harcamalara ilişkin taksit sınırlamaları güncellendi. Başka bir deyişle, aşağıda belirtilen alanlar haricinde yapılacak harcamalar 12 taksit sınırına tabi olmaya devam edecek.
  • Kuyum harcamaları: Daha önce dört aylık taksit imkânı söz konusu iken, değişiklik uyarınca bu harcamalara taksit yasağı getirildi.
  • Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları: Değişiklik ile hâlihazırda mevcut olan taksit yasağının devam edeceği öngörüldü.
  • Elektronik eşya alımları: Taksit limiti altı aydan üç aya düşürüldü.
  • Bilgisayar alımları: Mevcut altı aylık taksit limiti uygulaması devam edecek.
  • Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalar: Taksit limiti dokuz aydan altı aya düşürüldü.
  • Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar ve sağlık ürünü alımları ve vergi ödemeleri: Mevcut dokuz aylık taksit limiti uygulaması devam edecek.
  • Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımlarında veya nakit çekimlerindeki genel taksit limiti ise 12 aydan 9 aya düşürüldü.

Sonuç

İlgili yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalarda genel taksit sınırı değişmedi. Bazı ürün gruplarına taksit yasağı getirilirken, birçok harcama türünde taksit limitleri azaltıldı.