Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Arttırıldı – Ocak 2018

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Türkiye’de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir eşiğin üzerinde olmasına bağlıdır. Bu eşikler her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu eşiklerin altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, söz konusu eşikler 2018 yılı için %14,47 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 6.860 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri yetkili olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Sonuç

Tüketicinin yetkili tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurmaması halinde, söz konusu başvuru ön inceleme aşamasında reddedilebilecektir. Bu durumda davalı şirketler söz konusu tüketici şikâyetine karşı itirazda bulunma hakkına sahip olacaktır.