Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kambiyo Vergisi ve TL Mevduat Faizleri/Katılma Hesabı Kar Paylarına Uygulanan Stopaj Oranlarında İndirim

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi (“BSMV”) oranı %1’den %0,2’ye indirildi.

24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerine uygulanan BSMV oranı %0,2’den %1’e çıkarılmıştı.

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konu oran tekrar %0,2’ye indirildi. Yeni oran 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek kambiyo muamelelerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bahsi geçen %0,2 oranındaki BSMV, kambiyo muamelelerinde döviz satış tutarı üzerinden hesaplanacak olup aşağıda sayılan işlemlerde söz konusu oran %0 olarak uygulanmaya devam edecek:

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

TL mevduat hesapları ve katılma hesapları karşılığında elde edilen faiz ve kar paylarına ilişkin stopaj oranlarında indirime gidildi.

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

  1. 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) TL vadesiz ve özel cari hesaplara, ve
  2. 30 Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen TL hesaplara

ödenecek faiz ve kar paylarına ilişkin stopaj oranlarında indirime gidildi. İndirilen stopaj oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Önceki Oranİndirilen Oran
Mevduat faizleri
    i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%15%5
    ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%12%3
    iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%10%0
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
     i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%15%5
     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda%12%3
     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%10%0

 

Sonuç

Yapılan değişikliklerle bir yandan COVID-19 nedeniyle alınan mali önlemlerde yumuşamaya gidildiği, diğer yandan döviz tasarruflarının TL’ye çevrilerek TL mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirilmesinin teşvik edildiği düşünülmektedir.