Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Menşe Şahadetnamesi İbrazı için İlave Süre Tanındı – Ekim 2020

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) yaptığı değişiklikler 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler kapsamında, 20 Ekim 2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş mallar için menşe şahadetnamesinin 20 Nisan 2021 tarihine kadar sunulabileceği düzenlendi.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’in “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 16. maddesinde yapılan değişiklikle

  • 20 Ekim 2020’den önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve
  • Beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşya için,

geriye dönük olarak eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin ilgili düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren (20 Ekim 2020) 6 (altı) aylık süre içinde gümrük idaresine ibrazı mümkün olacak.

Sonuç

Getirilen yeni düzenleme ile 20 Ekim 2020 tarihinden önce gümrük beyannamesi tescil edilen ancak çeşitli sebeplerden ötürü beyanname ekinde menşe şahadetnamesi ibraz edilememesine rağmen menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmediği mallar için menşe şahadetnamesinin 20 Nisan 2021 tarihine kadar sunulabilmesi olanağı getirildi.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.