Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Faizsiz Bankacılıkta Yeni Gelişme

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’i (“Tebliğ“) yayımladı.

Tebliğ 14 Eylül 2019 tarih ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Tebliğ, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermeleri için usul ve esasları düzenliyor.
  • Bu doğrultuda, bankalar faaliyetlerinin uygunluğunu sağlamak için bir danışma komitesi oluşturacak. Danışma komitesi, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya münhasır kararlar alacak ve banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde inceleyecek.
  • Danışma komitesi üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve bağımsız şekilde karar alacak.
  • Danışma komitesinin üyelerinin asgari üçte ikisinin (i) ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans mezunu veya faizsiz finans alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olması ve (ii) faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması gerekecek.
  • Faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri ile (i) sunulan ürün ve hizmetlerin, yapılan yatırımların, imzalanan sözleşmelerin ve gerçekleştirilen işlemlerin; (ii) kurum içi düzenlemelerin, finansal tablo ve faaliyet raporlarının; (iii) pay sahipleri ve personelle ilişkilerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ile danışma komitesinin kararlarına uyumlu olması sağlanacak.
  • Faizsiz bankacılık ilkeleri ile uyum bankanın iç denetim birimi tarafından denetlenecek ve böylece, uyum konusunda üst düzey yönetime, ortaklara ve bankanın diğer paydaşlarına güvence sağlanacak.
  • Ayrıca, bankaların müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda yeterince ve etkili şekilde bilgilendirmesi gerekecek.

Sonuç

İstanbul Finans Merkezi programının hedeflerinden biri de, Türkiye’nin bölge için faizsiz finans üssü ve dünyanın önemli faizsiz bankacılık merkezlerinden biri haline getirilmesi idi. Son yıllarda faizsiz finans hizmetlerine olan talebin artması, tekafül sigortacılığının düzenleme altına alınması gibi yeni hukuki düzenlemelerin yolunu açmıştı. Bu Tebliğ ile tüm faizsiz bankacılık hizmetleri için ortak ilkelerin belirlenmesi ve banka nezdiden bunlara uyumun takibi sağlanması hedefleniyor.