Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kaldıraçlı İşlemler İçin Teminat Takibi Kolaylaşıyor

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından, 20 Ekim 2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 25 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklik ne getiriyor?

  • “Brüt Varlık”, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile yalnızca kapanan pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan bakiye olarak; “Net Varlık” ise kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile açık ve kapanan tüm pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan varlık olarak tanımlandı.
  • Aracı kurumların, kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatlar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) nezdinde tutulacak.
  • Alınan teminat tutarlarının raporlama anı itibarıyla net varlıklara tekabül eden kısmı Takasbank nezdinde müşteri adına açılan alt hesaba, brüt varlıkların net varlıkları aşan kısmı ise Takasbank nezdinde açılacak kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabına en geç bir sonraki iş günü olmak üzere günlük olarak aktarılacak.
  • Aracı kurumlar tarafından, Takasbank nezdinde tutulacak müşterilerin brüt varlık tutarları ile net varlık tutarlarının müşterilerce izlenmesi sağlanacak ve tutarlar günlük olarak güncellenecek.
  • Kaldıraçlı işlemler teminat yedekleri hesabında bulundurulacak tutar, günlük raporlama anı itibarıyla tüm müşterilerin toplam brüt varlıkları ile toplam net varlık tutarları arasındaki farkın %50’sinden az olamayacak. Eksik kalan tutar aracı kurumlar tarafından güncelleme işlemleri sırasında tamamlanabilecek, fazla olan tutar ise çekilebilecek.

Sonuç

Yukarıda bahsi geçen kayıtların artık Takasbank nezdinde tutulacağı hususu netleştirilerek, raporlama ve aktarımların günlük olarak yapılması esası benimsendi. Böylece kayıtların tek bir kurum nezdinde toplanması ile işlemler hakkında bilgi almak müşteriler için daha kolay bir hale gelecek.

Benzer içerikler