Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK“) 9 Ekim 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“Tebliğ“) birtakım değişiklikler yaptı. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun (“Komisyon“) Tebliğ’de yapılan değişiklikler doğrultusunda aldığı karar da aynı gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ne Değişecek?

Tebliğ’de yapılan değişiklikler uyarınca özel sağlık hizmeti sunucularında göz hastalıkları branşında çalışan hekimlerin muayene sayı sınırlarının hesaplanmasında kullanılan yöntem değiştirildi.
Özel sağlık hizmeti sunucularında göz hastalıkları uzmanlık dalında SGK’ya faturalandırabilecek işlemlere ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Tebliğ’in Ek- 4/C’sinde yer alan yurt dışından temini halinde bedeli SGK tarafından ödenecek olan ilaçların listesi güncellendi. Tebliğ değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
Tebliğ’de yapılan değişiklikler doğrultusunda Komisyon, belirli ilaç fiyatlarının yeniden düzenlenmesine karar verdi. Komisyon, verdiği kararda Tebliğ’de yapılan değişikliklere de değindi. Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği’nin uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve özel sağlık hizmet sunucuları, Tebliğ’de yapılan değişiklikleri dikkatle incelemeli ve gerekli adımları atmalıdır.