Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’teki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

     Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık“), Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te kapsamlı değişiklikler yaptı. Yardım ve yardım toplama faaliyetlerine ilişkin ifadelerin detaylı olarak tanımlanması, internet ortamındaki yardım toplama faaliyetlerinin Yönetmelik kapsamına alınması, yardım toplama izin başvuruları ile yardım toplama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin değişiklikler, getirilen başlıca yenilikler arasında gösterilebilir.

Yeni gelişme

Bakanlık tarafından hazırlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 10 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yardım toplama faaliyetlerindeki izin sürecine ve faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin birtakım yenilikler getirilmiş ve internet ortamından yürütülen yardım toplama faaliyetleri Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik neler getiriyor?

Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

  • Uygulamada Yönetmelik kapsamında olduğu değerlendirilen internet ortamındaki yardım toplama faaliyetleri Yönetmelik kapsamında spesifik olarak düzenlenmiştir.
  • Yardım toplayacak kişi ve kuruluşların taleplerini, dilekçe yerine Yönetmelik ekinde yer alan Yardım Toplama Başvuru Formu ile izin vermeye yetkili makama bildirmesi gerekmektedir.
  • Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıfların, yardım toplama faaliyetlerini, Yönetmelik ekinde yer alan Yardım Toplama Sonuç Bildirimi formu ile bildirmeleri gerekmektedir.
  • İnternet ortamındaki yardım toplama faaliyetleri de dahil olmak üzere, yardım toplama faaliyetine ilişkin her türlü materyale, Dernekler Bilgi Sistemi (“DERBİS“) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunludur.
  • Bankada hesap açarak veya elektronik olarak işleme tâbi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşların, hesap ve SMS numarası gibi bilgileri, izinden itibaren 30 gün içinde izin veren makama bildirmesi gerekmektedir.
  • Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişilerin miktara bakılmaksızın toplanan yardımı 15 günde bir sorumlu saymana teslim etmesi veya banka hesabına yatırması zorunludur. Ancak bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için yardım miktarının 25.000 Türk Lirasını aşması halinde, toplanan yardım bu süre beklenmeksizin saymana teslim edilir veya bankaya yatırılır.
  • Yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde çıkarılması gereken kesin hesabın, izni veren makama iletildiği tarihten itibaren 90 gün içinde, toplanan yardımın harcanmasına ilişkin bilgiler Yönetmelik ekinde yer alan Yardım Toplama Sonuç Bildirimi ile izni veren makama bildirilecektir. Bu süre, söz konusu harcamaların süresinde tamamlanamaması durumunda izin veren makamın onayıyla uzatılabilir.

Sonuç

Yönetmelik ile yardım toplama izin başvurularına ve yardım toplama faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidilmiş ve internet üzerindeki yardım toplama faaliyetleri Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Yardım toplamak isteyenlerin bu hususlara dikkat etmesi gerekecektir.

Benzer içerikler