Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği“) 28 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında yeni taksitlendirme süreleri belirlendi.

Yeni Hüküm Neler Getiriyor?

Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile bazı ürünler için yeni taksitlendirme süreleri belirlendi. Bu kapsamda taksitlendirme süreleri, televizyon ile ses ve görüntü sistemlerinin satışında en fazla üç ay, bilgisayar, tablet bilgisayar ve fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları satışlarında ise en fazla 6 ay olarak uygulanacak. Taksitlendirme süresine ilişkin değişiklik 31 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bununla beraber, 31 Ocak 2019 tarihine kadar üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında en fazla on iki ay süreli taksitlendirme uygulanmaya devam edilebilecek.

Sonuç

Ticaret Bakanlığı piyasaya sürülen cep telefonlarındaki fiyat değişkenliğinin yüksek olmasının bir sonucu olarak taksitlendirme sürelerinde fiyata dayalı sınırlar getiriyor. Bu kapsamda yer alan şirketler Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde öngörülen gereklilikleri gözden geçirmeli, izlenmesi gereken usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.