Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Salgının Ekonomik Etkilerini Önlemek Adına Kamu Kiraları ve Ecrimisil Ödemelerinde Yeni Olanaklar

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Gayrimenkul Hukuku
Hukuka Uyumluluk
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 31102 sayılı Resmi Gazetede, 17 Nisan 2020’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’da Hangi Değişiklikler Yer Alıyor?

Kanun ile birlikte kimi kamu alacaklarının ertelenmesinin yolu açılmış ve bazı kira bedellerinin tahsil edilmeyeceği düzenlenmiştir. Böylece COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltma yönünde atılan adımlar güçlendirilmiştir.

  • Bu düzenlemelerden ilki belediyelerin, il özel idarelerinin ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idari birliklerin taşınmazlarında kiracı olan ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelere ilişkindir. Kapsam dâhilindeki kiracılardan faaliyette bulunamadıkları süre boyunca kira bedeli alınmayacaktır. Ek olarak belediyeler, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerleri ve konutlara ilişkin su tüketim bedellerini üç ay erteleyebileceklerdir. Bu üç aylık sürenin belediye meclislerince altı aya kadar uzatılması mümkündür
  • Yukarıda belirtilen kurumlar, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulup, durdurulmadığına bakmaksızın,  kendi taşınmazlarının satış, ecrimisil ve kiralama bedellerinin tahsilini erteleyebilecektir. Erteleme, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapılması gereken tahsilatlara ilişkindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı’nın bu üç aylık süreyi altı aya kadar uzatması mümkündür. Bu alacaklar ertelemenin sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerle tahsil edilecektir. Ayrıca bu bedeller için gecikme zammı ve faiz işletilmeyecektir.
  • İkinci düzenleme ise hazine taşınmazlarına ilişkindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeler kapsamında bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilmesi gereken bedelleri ve ecrimisil ödemelerini üç ay erteleyebilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu üç aylık sürenin altı aya kadar uzatılması mümkündür. Bu alacaklar ertelemenin sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerle tahsil edilecektir. Ayrıca bu bedeller için gecikme zammı ve faiz işletilmeyecektir.
  • Kanun, turizm sektörüne ilişkin düzenlemeler de içermektedir. İlk olarak seyahat acentelerinin Seyahat Acenteleri Birliğine 2020 yılı için ödeyecekleri aidatlar tahsil edilmeyecektir. Buna ek olarak seyahat acentelerine verilen işletme belgesinin devrine izin verilmiştir.

Sonuç

Yapılan bu değişiklikler, COVID-19 salgınından etkilenen işletmelerin kira, satış ve ecrimisil ödemlerinde erteleme yapılmasına olanak sağlamış ve bazı kiraların tahsilatını durdurmuştur, böylece COVID-19 salgınını nedeniyle ortaya çıkabilecek nakit akışı problemlerinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bu değişiklikler başta Türkiye’nin güneyinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri olmak üzere birçok sektör için önemli imkânları beraberinde getirmiştir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler