Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Mekanizmasında Süre 6 Ay Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişmeler

Cumhurbaşkanı’nın 17 Eylül 2020 tarihli ve 2949 sayılı kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı“) uyarınca 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları (“YEK“) destekleme mekanizmasına tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun (“Kanun“) 6. maddesi ile 6/B maddesinde düzenlenen teşviklerden 31 Aralık 2030 tarihine kadar yararlanabilecektir. Cumhurbaşkanı Kararı 31248 sayılı Resmi Gazete’de 18 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Karar Ne Getiriyor?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesinde, YEK Destekleme Mekanizması teşvikleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için geçerliydi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile:

  1. 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için Kanun’a ekli I sayılı Cetvel’de yer alan fiyatların 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacağı düzenlenmiştir.
  2. 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için Kanun’a ekli I sayılı Cetvel’de yer alan fiyatlar üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave edilecektir.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Kararı ile enerji piyasasının uzun bir süredir merakla beklediği “YEKDEM teşvikleri devam edecek mi?” tartışmasına, belirli bir süreliğine de olsa cevap alınmıştır. Ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan operasyonel gecikmelerin sebep olabileceği zamansal sorunların giderilmesi ve enerji yatırımlarının devamlılığının sağlanması için enerji şirketlerine esneklik getirilmiştir. Yaşanan gecikmeler dolayısıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye giremeyecek tesisler için teşviklerden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.

Benzer içerikler