Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: BDDK’dan Finansal Kurumlara Raporlama Kolaylığı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (”BDDK”) 2 Nisan 2020 tarihli ve 8976 sayılı kararı ile finansal kuruluşlara raporlama yükümlülüklerine ilişkin kolaylıklar sağlayan bazı tedbirler açıkladı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

BDDK, COVID-19 salgını dolayısıyla operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının sınırlandırıldığını dikkate alarak aşağıdaki tedbirleri açıkladı:

 • Aşağıda belirtilen yönetmelikler kapsamında bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince BDDK’ya ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken:

(i) (31 Aralık 2019) yılsonu ve (31 Mart 2020) ara döneme ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları için belirlenmiş süreler ile

(ii) 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olmak üzere aşağıda sayılan yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan süreler, her birine 60 gün ilave edilerek uygulanacak:

 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (”Yönetmelik”),
 • Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Yönetmelik,
 • Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (”İSEDES”) Hakkında Yönetmelik,
 • Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik,
 • Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Bankalar, 31 Aralık 2019 tarihine ilişkin Stres Testi Raporu ile İSEDES raporlarını kayıtlı elektronik posta üzerinden elektronik ortamda BDDK’ya gönderebilecek.
 • Kredi tahsis edilmeden önce temin edilmesi gereken belgeleri (finansal tablolar, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, analiz tabloları) ilgili bankaya kredi tahsis edilmeden önce sağlayamayan kredi alanlar eksik belgeleri kredinin tahsis edildiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlayabilecek. Bankalar bu eksik belgelere ilişkin kayıt tutacak. Ayrıca mevcut kredi alanlardan Yönetmelik’in 11/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerden eksik olanlar 2020 yılsonuna kadar tamamlanabilecek.

Sonuç

BDDK’nın bankalara esneklik sağlamak adına art arda açıkladığı idari tedbirler, COVID-19 salgınının Türk ekonomik sisteminin taşıyıcı kolonları olan bankalar üzerinde yarattığı operasyonel yükü en aza indirerek bankaların finansal ve operasyonel sağlığını korumayı amaçlıyor. BDDK, aynı zamanda kredi alanların üzerindeki dokümantasyon yükünü de hafifleterek finansal piyasayı canlı tutmaya çalışıyor.

Aynı zamanda, bu tedbirler finansal piyasaların sürekli değişen dinamikleriyle başa çıkabilmek için çeşitli yeni düzenlemelerin yapılmaya devam edeceğini ve takipte kalınması gerektiğini gösteriyor.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.