Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Halka Arzlar Daha Da Kolaylaşıyor

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerde aranacak şartlara ilişkin olarak VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nde değişiklik yaparak halka arz şartlarını yumuşattı. Yapılan değişiklikler 26 Ocak 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

İlk defa halka arz edilecek şirketin, aktif toplamının on milyon TL’den az olmaması ve net satış hasılatının beş milyon TL’den az olmaması yeterli olacak ve şirketin sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalması halka arza engel teşkil etmeyecek.

Sonuç

SPK ve Borsa İstanbul, halka arzları kolaylaştırmak ve artırmak için son bir yılda önemli adımlar atmıştı. Bu mevzuat değişikliği ile halka arzlar daha da kolaylaştı.

Benzer içerikler