Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Ekledi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Son Gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”), 1 Nisan 2021 tarihli ve 2021/9 sayılı genelge (“Genelge“) ile 2013/11 sayılı genelgede yer alan işten ayrılış kodlarında değişiklik yapmıştır.

Genelge Neleri Düzenliyor?

Genelge kapsamında SGK, 22 Şubat 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgesinde yer alan işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu çıkarmış ve aşağıdaki kodları eklemiştir.

42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/a maddesi
43İşçinin, işveren yahut bunların aile  üyelerinden  birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/b maddesi
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/c maddesi
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/d maddesi
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/e maddesi
47İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/f maddesi
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/g maddesi
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/h maddesi
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.4857 sayılı İş Kanununun 25/II/ı maddesi

 

Sonuç

Genelge, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı işten ayrılış kodları belirlemiştir.