Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

12 Ocak 2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile satış sonrası hizmetlere ilişkin 1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olmak üzere önemli değişiklikler getirildi.

Ne Değişecek?

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) tâbi taraflara yeni yükümlülükler getirildi ve yeni ürünler Yönetmelik kapsamına dâhil edildi.

Üretici, İthalatçı ve Satıcının Yükümlülükleri

 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonlarının, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep etmeleri yasaklandı.
 • Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin güncel iletişim bilgilerinin bu sitelerde yer alması zorunlu hale getirildi.
 • Üretici veya ithalatçıların, yönetmelik ekinde yer alan listede belirlenen sayıdaki servislere ek olarak kurdukları servisler de dâhil olmak üzere, tüm yetkili servis istasyonu bilgilerini Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından oluşturulacak Servis Bilgi Sistemi’ne (SERBİS) 30 gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncellemesi zorunlu hale getirildi.
 • Son olarak, satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçının, olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçmesi yasaklandı.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

 • Değişikliklerle birlikte Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne ilişkin de değişiklikler getirildi. Değişiklikler uyarınca belgelerin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunlu hale getirildi.
 • Bunun yanı sıra üretici ve ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliği otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlü kılındı.

Servis İstasyonlarına İlişkin Yükümlülükler

 • Yönetmelik kapsamında kurulan yetkili servis istasyonlarının hizmet konularına göre Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsü (“TSE”) tarafından belirlenen düzenleme ve standartlarda yer alan özellikleri taşıması zorunlu kılındı.
 • Yönetmelik ekinde belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunlu hale getirildi.
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonlarının, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyecekleri düzenlendi.
 • Servis istasyonları, onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması halinde, ürünü teslim eden kişinin adı soyadı ve imzası gibi bilgilerin yer aldığı bir belge düzenlenmesi zorunluluğundan muaf tutuldu.

Geçiş Süreci

 • Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2020’den önce onaylanan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerinin onay tarihlerinden itibaren iki yıl boyunca geçerli olacağı düzenlendi.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile eklenen yeni ürünlerden standardı olmayan ürünler için TSE tarafından hazırlanacak ilgili standardın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

Sonuç

Değişiklikler satış sonrası hizmetlere yönelik önemli yenilikler getirmekte ve eklenen yeni ürünler Yönetmelik’in uygulama alanını genişletmektedir. Bu sebeple Yönetmelik’e tabi olan kişi ve kurumların değişiklikleri dikkatle değerlendirmeleri ve yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2020’ye kadar gerekli adımları atmaları yerinde olacaktır.