Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Rekabet Kurumu E-Pazaryeri Platformları Hakkında Sektör İncelemesi Başlattı

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Rekabet Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde 16.07.2020 tarihinde yayımladığı duyuru ile çevrimiçi perakende kanalının önemli aktörleri arasında yer alan e-pazaryeri platformlarına yönelik olarak Rekabet Kurulu’nun 11.06.2020 tarih ve 20-28/353-M sayılı kararı ile sektör incelemesi başlatıldığı duyurulmuştur. Duyuruda e-pazaryerlerinin, sahip oldukları platform ekonomisi işleyiş ve etkileri nedeniyle geleneksel piyasalardan ayrışan; benimsedikleri iş modelleri ve pazar davranışları ile yeni ekonominin rekabetçi düzenini belirleyen öncü piyasa aktörlerinden olduğu belirtilmektedir. Buna ilaveten, sektör incelemesine dayanak teşkil eden temel gelişmeler ile incelemenin kapsam ve niteliği hakkında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

  • E-pazaryerlerinin veri sahipliği ve ağ etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem de satıcı olarak yer almalarına dayanan rollerinin de etkisiyle kötüye kullanılması endişesi bulunmaktadır.
  • E-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı ve/veya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir.
  • Kurul önüne gelen dosyalarda da; sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır.

Rekabet Kurumu’nun duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Anlama Geliyor?

Yakın tarihte Birleşik Krallık rekabet otoritesinin yayımladığı Çevrimiçi Platformlar ve Dijital Reklamcılık Sektör Araştırması Raporu’ndan da anlaşılabileceği üzere son zamanlarda rekabet otoriteleri çevrimiçi platformları daha iyi anlayabilmek adına sektör incelemeleri yapmaktadır. Nitekim Rekabet Kurumu da 2020 yılı başında dijital ekonomi sektöründe temel politikaları belirleyecek olan Dijitalleşme ve Rekabet Politikası için hazırlık çalışmalarını başlatmış ve Rekabet Kurulu yakın tarihte aldığı bir kararla (07.05.2020 tarihli ve 20-23/307 sayılı karar) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımını dijital ekonomiyle ilgili olarak bir takım unsurlar eklemişti.

Yeni başlatılan bu sektör incelemesi de Rekabet Kurumu’nun son zamanlarda bu alana gösterdiği ilginin bir parçası olarak görülebilecektir. Nitekim duyuruda, e-pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılmasının ve bunlara dayanan etkin politikaların kurgulanmasının, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil ettiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda da E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi’nin bu adıma öncülük etmek için başlatıldığı ifade edilmektedir.

Sonuç

Duyuruda da belirtildiği üzere Rekabet Kurumu, azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması adına e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçiler ile bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulmasını hedeflemektedir. Duyuru kapsamında Rekabet Kurumu’nun, toplanan verilerin de yardımıyla tamamlanacak olan raporla, sektörün rekabetçilik yapısının kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulmasının ve bu temelde etkin ve rekabetçi işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken adımların belirlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler