Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Vergi Affı ve Matrah/Vergi Artırımı için Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7326 sayılı Kanun“) kapsamında getirilen vergi affı ve matrah/vergi artırımı düzenlemelerinden faydalanma ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.

Karar Ne Anlama Geliyor?

7326 sayılı Kanun ile genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsayan vergi affı ve matrah/vergi artırımı imkanı getirilmişti. Getirilen vergi affı ve matrah/vergi artırımı düzenlemesini 14 Haziran 2021 tarihli bültenimizde (bültene buradan ulaşabilirsiniz) ele almıştık.

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinin son günü 31 Ağustos  2021 olarak belirlenmişti. Karar ile birlikte, bu süre 1 ay uzatılarak son başvuru günü 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendi. İlaveten ilgili başvurulara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin (30 Eylül 2021) de 1 ay uzatılmasına karar verildi. Böylece ilk taksit ödeme süresinin son günü 1 Kasım 2021 oldu.

Sonuç

Karar ile birlikte 7326 sayılı Kanunla getirilen vergi affı ve matrah/vergi artırımı imkanından yararlanma ve ilk taksit ödeme süresi uzatılarak bu konuda henüz karar vermemiş olan mükelleflere ilave süre tanınmıştır.