Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Eurobond, Sukuk İhraçları ile İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Seküritizasyon Kredilerinde Vergi Yükü Hafifletildi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bazı menkul kıymet gelirlerine uygulanan stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Karar Neyi Düzenliyor?

1) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler üzerinden uygulanan stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeni oranlar 21 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler için stopaj oranı %10’dan %7’ye düşürülmüştür.
  • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler için stopaj oranı %7’den %3’e düşürülmüştür.
  • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.*

*Değişiklikten önceki düzenleme uyarınca vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizler için %3; vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler için %0 stopaj oranı uygulanıyordu.

2) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden uygulanan stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeni oranlar 21 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanangelirler için stopaj oranı %10’dan %7’ye düşürülmüştür.
  • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için stopaj oranı %7’den %3’e düşürülmüştür.
  • Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirler için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.*

* Değişiklikten önceki düzenleme uyarınca vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirler için %3; vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirler %0 stopaj oranı uygulanıyordu.

3) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerde ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarında uygulanan stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu oranlar, 21 Mart 2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faiz ve kâr payları ile aynı tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faiz ve kâr paylarına uygulanacaktır.

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir.*

*Değişiklikten önceki düzenleme uyarınca vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %18; 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 15 stopaj oranı uygulanıyordu.

  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranı %13’ten %18’e çıkarılmıştır.

4) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri krediler için ödenecek faizler üzerinden uygulanan  %1 stopaj oranı %0 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu oran 21 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sonuç

Yapılan değişikliklerle bir yandan tam mükellef kurumların ve bankaların yurtdışı borçlanması stopaj oranları indirilmek suretiyle kolaylaştırılmış, diğer yandan döviz tevdiat hesapları ile döviz katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranları artırılarak dövize olan talebin azaltılması amaçlanmıştır.