Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İşbirliği ile Fikri Mülkiyet Akademisi’nin Çalışma Esasları Belirlendi

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişmeler

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 14 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Fikri Mülkiyet Akademisi’nin çalışma usul ve esasları belirlenmektedir.

Yönetmelik Neler Getiriyor? 

Fikri Mülkiyet Akademisi,

  • fikri mülkiyet alanında eğitim programları,  staj programları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler düzenlemek,
  • alan araştırmaları yapmak,
  • danışmanlık vermek,
  • fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini uluslararası standartlarda artırmak

ile görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.

Eğitim merkezlerinin faaliyetlerinde eğitici, danışman veya benzeri görevlerde bulunmak üzere Yargıtay üyeleri, adli yargı hakim ve savcıları, öğretim üyeleri, avukatlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında alanında uzman kişilerden ve yabancı uzmanlardan yararlanılması planlanmaktadır.

Sonuç

Türkiye’de son yıllarda fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hem yeni kanuni düzenlemeler hem de bu alandaki uygulamaların uluslararası standartlarda olması konusunda olumlu gelişmeler dikkat çekmektedir.

TÜRKPATENT ve Turizm ve Kültür Bakanlığı da bu yasal değişiklikler ışığında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında faaliyet gösteren kişilerin yetkinliğini artırmayı, onlara destek sağlamayı ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Benzer içerikler