Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kar Payı Stopajı Oranında İndirim

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

22.12.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarından yapılacak stopaj oranı %15’ten %10’a indirildi.

Karar Neler Getiriyor?

  • Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, gelir veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere, Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden,
  • Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları üzerinden,
  • Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç) üzerinden,

%10 vergi kesintisi yapılır. Değişiklik öncesi söz konusu vergi kesintisi %15 olarak uygulanmaktaydı.

Söz konusu kararla ayrıca, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılacak vergi kesintisi %15’ten %10’a düşürüldü.

Karar yayım tarihi olan 22 Aralık 2021’de yürürlüğe girdi.

Sonuç

Son dönemde hızlı artış ve azalışlar yaşayan döviz kurlarına bağlı olarak şirketlerin dağıtabileceği kâr payı miktarları da hızla değişiklik gösterdiğinden, kar payı stopaj oranının %15’ten %10’a düşürülmesi suretiyle mükelleflere bir kolaylık ve fayda sağlanması amaçlanmıştır.

Benzer içerikler