Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılıyor

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde internet sitesinde tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılacağını ve bu kapsamda 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 800 tüketici hakem heyetinin kapatılarak geriye kalan 211 hakem heyetinin yetkilerinin genişletileceğini duyurdu. Tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Ne Değişecek?
Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin işleyişini kolaylaştıran Tüketici Bilgi Sistemi’nin (TÜBİS) kurulması ile tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik birtakım adımlar atma ihtiyacının doğduğunu belirtti.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 800 tüketici hakem heyetini kapatarak geriye kalan 211 tüketici hakem heyetini karar mercii olarak yetkilendirilerek bu hakem heyetlerinin yetkilerinin genişletildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, söz konusu yeniden yapılandırma sürecinin tüketicilerin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybına yol açmayacağını ve tüketicilerin TÜBİS aracılığıyla başvurularını hakem heyetlerine iletmeye devam edebileceklerini belirtti. Bununla birlikte, tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde tüketici hakem heyeti ile tüketici arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecek.

Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla hakem heyetlerine yapılan başvurular takip edilebilecek ve ihtiyaç halinde tüketici hakem heyetlerinin sayısı arttırılabilecek.

Sonuç

Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasının Türkiye’de tüketicilerin korunması alanında önemli değişikliklere yol açacağı bekleniyor. Tüketici hakem heyeti sayısının önemli ölçüde azaltılmasının tüketicilerin haklarını arama imkanları ve hakem heyetlerinin iş yükü üzerindeki etkisi yakından gözlenmeli ve Ticaret Bakanlığı’nın bu alandaki duyuruları ve gelişmeleri dikkatle takip edilmelidir.

Benzer içerikler