Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Finansal İşlemler ve Sermaye Piyasası İşlemlerin Vergilendirilmesinde Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Sermaye Piyasası Hukuku
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7338 Sayılı Kanun”) ile vergi hukuku mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri ele aldığımız Hukuk Bültenlerimiz’e buradan ulaşabilirsiniz.

7338 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Önemli Değişiklikler
Sosyal Medya Faaliyetleri ve Uygulama Geliştiriciliğine Yönelik Yeni Vergisel Düzenlemeler
Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin İlk Yasal Düzenleme!

7338 Sayılı Kanun, finansal işlemler ve sermaye piyasası işlemlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler öngörüyor.

Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Sermaye piyasası aracı ihraççıları ve varlık yönetim şirketleri için önem arz eden değişiklikler şu şekilde:

  • Özellikle yurtiçi ve yurtdışı tahvil ihracında teminatlara ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi karşısındaki durumu uygulamada tereddütlere yol açmaktaydı. Yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dâhil olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kâğıtlar damga vergisi istisnası kapsamında alındı.
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere sürekli hale getirildi. Bu yolla varlık yönetim şirketlerine önemli bir kolaylık sağlandı.
  • Diğer yandan, varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna yine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Sonuç

7338 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler, özellikle iki noktada büyük önem arz ediyor. Birincisi, borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarının teminatlı olarak ihracında, teminata ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi istisnasına tabi olup olmadığı sorusu nihayet cevap buldu ve konuya ilişkin yasal düzenleme sayesinde teminata ilişkin kağıtların da damga vergisi istisnasından yararlanması sağlandı. İkincisi, varlık yönetim şirketlerine tanınan süreli damga vergisi, harç ve KKDF istisnalarının kalıcı hale getirilmesiyle, bu şirketlerin her beş yılda bir başka bir şirket kurup bununla birleşmelerine gerek kalmadı.

Benzer içerikler