Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Yurt Dışı Faaliyetleri Kolaylaştırıldı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK“), Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Mevcut düzenlemeye göre Türkiye’de kurulu bankaların yurt içinde veya yurt dışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları ve yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları BDDK’nın iznine tabidir.
  • Değişiklikle birlikte, bankaların yurt içinde kurulmuş ortaklıklara katılmak için BDDK’dan izin alınması zorunluluğuna yeni bir istisna eklendi. Bu doğrultuda, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 19. maddesi çerçevesinde katılım bankaları tarafından kurulan finansman ortaklığı kapsamında şirketlerin sermayesine katılarak sağlanan finansmanlarda, BDDK’dan izin alınması gerekmeyecek.
  • Değişiklik ile Türkiye’de kurulu bankalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uymak ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesinden en az 30 gün önce BDDK’ya bildirimde bulunmak şartıyla, BDDK’dan izin almaksızın aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilecek.
  • Bankalar, yurt dışı ortaklığındaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü geçmemesi kaydıyla, ortaklığının kurulu olduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olan pay edinimlerini gerçekleştirebilecek. Bunun için bankanın ilgili yurt dışı ortaklığının faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporu işlemden en az 30 gün önce yapacağı bildirim kapsamında BDDK’ya sunması gerekecek.
  • Bankalar, daha önce BDDK’dan bir ülkede şube açma izni almışlarsa ve o ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmıyorsa aynı ülkede ilave şube açabilecek.

Sonuç

Türk bankalarının yurt dışındaki mevcut iştiraklerinde veya yeni ortaklıklarda pay edinmesi ve yurt dışında şube açması için getirilen kolaylıklar sayesinde Türk bankalarının yurt dışında büyümesi de hızlanacaktır. Ayrıca katılım bankalarının kurduğu finansman amaçlı ortaklıklar daha yaygın hale gelebilecektir.