Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Yayımlandı

Hukuk Bültenleri
Hukuka Uyumluluk
Genel

Yeni Gelişmeler

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar“) 22 Eylül 2019 tarih ve 30896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı üzere, Etik Kurallar’ın ilk sürümü 2015 yılında yürürlüğe girmiş ve 2017 yılında güncellenmişti. 22 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Etik Kurallar ile Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan en güncel “International Code of Ethics for Professional Accountants – including International Independence Standards” belgesi mevzuata kazandırılmış oldu.

Etik Kurallar’a buradan ulaşabilirsiniz.