Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yeni Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Hukuk Bültenleri
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK“), geçtiğimiz günlerde yayımladığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik“) ile tüketimi düşük serbest tüketiciler ve elektrik tedarikçileri arasında imzalanacak ikili anlaşmalara ilişkin yeni usul ve esasları belirledi. Yönetmelik ile 8 Mayıs 2014 tarihli eski yönetmelik ilga edildi.

Yönetmelik’in ikili anlaşmalar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümler 30 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kWh’tan düşük olan serbest tüketiciler “tüketimi düşük serbest tüketici” sayılacak. Bu kapsamda, tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketicilere belirli süreli ya da belirsiz süreli ikili anlaşma önerebilecek, ancak belirli süreli anlaşmaların süresi 3 yıldan fazla olamayacak.

Yönetmelik, ikili anlaşmaların kuruluşu ve bu kapsamda yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin olarak elektrik tedarikçilerine önemli birtakım sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda tedarikçiler, ikili bir anlaşmanın imzalanmasından önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve Yönetmelik’te belirtilen şekil şartlarına uygun olarak tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlü olacak. Söz konusu bilgilendirmenin yapılmaması tüketici için haklı fesih sebebi teşkil edecek. İkili anlaşmalarda ayrıca Yönetmelik’te belirtilen birtakım bilgilerin yer alması zorunlu olacak.

Yönetmelik ile tüketicilere ikili anlaşmalardan cayma hakkı da tanınıyor. Bu kapsamda, tüketimi düşük serbest tüketiciler, elektrik tedarikçileri ile imzaladıkları ikili anlaşmalardan anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak.

Sonuç

Yeni Yönetmelik, tüketimi düşük serbest tüketiciler ve tedarikçiler arasında imzalanacak ikili anlaşmalara ilişkin olarak detaylı kural ve esaslar öngörmekle birlikte tedarikçilere de oldukça sıkı bilgilendirme yükümlülükleri getiriyor. Yeni Yönetmelik ile tüketicilere cayma ve fesih hakları gibi önemli birtakım haklar tanınıyor. Elektrik tedarik şirketleri, ikili anlaşmalar ilişkin öngörülen yeni düzenlemeleri dikkatle incelemeli ve ileride herhangi bir geçerlilik veya uygulanabilirlik sorunlarını önlemek için uygun adımları atmalıdır.