Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Medya Mevzuatında Son Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

    Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (“RTÜK“) medya mevzuatında yaptığı değişiklikler 18 Mayıs 2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler uyarınca, lisans, yayın iletim yetkisi ve ihale başvuruları sırasında, şirketi temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri örneği sunma yükümlülüğü kaldırıldı.

Ne Değişecek?

RTÜK, aşağıda sayılan yönetmeliklerde değişiklikler yaptı:

  • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler kapsamında temsile yetkili kişilere ait imza sirkülerinin (i) medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı başvurularında, (ii) internet ortamından yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurularında ve (iii) medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ihale başvurularında sunulması gerekmeyecektir.

Sonuç

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler kapsamında şirket yetkililerine ait imza sirküleri, lisans, yayın iletim yetkisi ve ihale başvuruları için talep edilen belgeler arasından çıkartıldı. İlgili şirketler mevzuat kapsamında yapacakları başvurularda söz konusu değişikliği dikkate almalıdır.

Benzer içerikler