Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Grup İçi Borçlanmaların Tefecilik veya İzinsiz Bankacılık Suçu Teşkil Etmediği Netleştiriliyor

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

30 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“Kanun”) da dâhil birtakım kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Kanun Teklifi ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler topluluğu oluşturan şirketlerin birbirlerine kredi sağlamasının mümkün olduğunun altı açıkça çiziliyor.

Sonuç

90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükten kalkmasının akabinde, grup içi borçlanmaların hukuken mümkün olup olmadığı; bu tür borçlanmaların Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesi uyarınca tefecilik suçu veya Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesi kapsamında izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçu teşkil edip etmediği yönünde görüş aykırılıkları ve tartışmalar hâsıl olmuştu.

Taslak Kanun’un bu şekilde kabul edilmesi halinde, grup içi borçlanmaların tefecilik suçu veya izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunma suçu teşkil etmediği netleşmiş olacak.