Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Tüketici Kredilerinde Vade Tavanı Arttırıldı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 26 Şubat 2019 tarih ve 30698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Konut edinimleri, konut tadilatı amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler veya bunların finansal kiralanması, diğer gayrimenkul amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ve bunların yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler dışında, tüketici kredilerinin vade tavanı 36 ay iken, Değişiklik ile birlikte vade tavanı 60 aya çıkartıldı.
  • Buna ek olarak, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılacak kredilerin vade tavanı altı aydan 12 aya çıkartıldı.
  • Değişiklik’ten önce tüm taşıt kredileri için vade tavanı 48 ay iken, Değişiklik ile birlikte taşıt fiyatına göre bir ayrım yapıldı. Bu doğrultuda, nihai fatura değeri 120.000 Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı için kullandırılan kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı için kullandırılan kredilerin vadesi ise 48 ayı geçemeyecek.
  • Ayrıca, Değişiklik ile eklenen geçici madde uyarınca 26 Şubat 2019 tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde en fazla 60 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabilecek.