Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması İçin Yeni İmkan

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’e ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçici madde ekledi. Geçici madde uyarınca, 10 Şubat 2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi halinde en fazla altmış aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabilecek.