Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, onaylı kıyı kenar çizgilerinin değiştirilmesine imkan tanıyan bir düzenleme öngörmektedir.

Yönetmelik ne diyor?

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, çizgilerinin belirlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik uyarınca halihazırda onaylanmış kıyı çizgileri, sadece belli istisnai durumlarda değiştirilebilmektedir.

Yönetmelik ile öngörülen değişiklikle birlikte halihazırda onaylı kıyı kenar çizgilerinin kıyı özelliği taşıyıp taşımadığına dair yeni bir valilik incelemesine imkan tanıyan ek bir istisna getirilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için ilgili kıyı alanının:

  • Üzerinde yerleşim bulunmayan ve tapu iptal davası açılmamış devlet hazinesine ait bir taşınmaz veya;
  • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve/veya turizm merkezi ilan edilerek; kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu bir kıyı alanı, olması gerekmektedir.

Sonuç:

Yeni düzenlemeyle bilimsel ve teknik gerekçelere dayanılması koşuluyla hazine arazilerinde ya da turizm tesislerinin bulunduğu kıyı alanlarında kıyı kenar çizgisinin yeniden tespiti imkanı getirilmiştir.