Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ek Raporlama Yükümlülüğü

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (”Yönetmelik”) uyarınca yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, döviz pozisyonlarını her bir hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (”TCMB”) tarafından hazırlanan raporlama formuna uygun olarak TCMB’ye bildirmekle yükümlüdür.

Söz konusu çeyrek dönemlik raporlama yükümlülüğüne ek olarak, TCMB yeni yayımladığı duyurusu ile Yönetmelik kapsamında yükümlü olan firmalar için ek bir haftalık raporlama yükümlülüğü getiriyor.

İlgili firmalar, TCMB tarafından hazırlanan ”kurumsal izleme haftalık veri formunu” (”Veri Formu”) kullanarak hazırlamış oldukları mali tablo verilerini yabancı para ve TL olarak ayırarak haftalık bazda TCMB’ye raporlayacak.

Firmalar, haftalık raporlamalarını 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren her Salı mesai bitimine kadar TCMB’nin resmi e-posta adresine iletecek.

Veri Formu’nun açıklama alanında hangi hesap kalemlerinin raporlanması gerektiği açıkça belirtiliyor. Veri Formu uyarınca haftalık raporlamalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre yapılacak ve ayrıca ilgili firmalardan herhangi bir reeskont veya tahakkuk hesaplanması beklenmeyecek.

Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki firmaların, Veri Formu’nda bulunan hatalı ya da eksik veri girişlerinin önlenmesine yönelik TCMB’nin uyarılarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Sonuç

TCMB, güncel ekonomik gelişmeleri ve ekonomik politikaların etkilerinin düzenli olarak izlenmesi gerekliliğini dikkate alarak Yönetmelik kapsamındaki firmalar için daha sıkı bir takip mekanizmasına başvurdu. Bu kapsamda TCMB ilgili firmaların döviz pozisyonlarını hem çeyrek dönemlik raporlamalar hem de haftalık veriler üzerinden takip edecek.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.