Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Yeni Ödeme Hizmetleri Düzenlemelerine Uyum Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Hukuk Bültenleri
Finansal Teknolojiler - Fintek
Genel

Yeni gelişmeler

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni ödeme hizmetleri düzenlemelerine uyum süresinin uzatımına ilişkin 1 Mart 2023 tarihli bir önceki bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklikler ne getiriyor?

1 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ“) yer alan yeni düzenlemelere uyum süresi bir kez daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Yönetmelik ve Tebliğ’e uyum için 30 Nisan 2023 tarihine kadar tanınan süre, 30 Haziran 2023 tarihine uzatıldı.

Benzer içerikler