Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankalar için Ek Kontrol Yükümlülüğü

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Değişiklikle birlikte, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla bankaların, ilgili firmadan aldıkları yazılı beyanın yanı sıra bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri de almaları gerekecek.