Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Mevzuatında Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yaptı. İlgili değişiklikler, 12 Ekim 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da (“Kanun“) daha önce yapılan değişiklik uyarınca ödeme hizmeti sağlamaya ve elektronik para ihraç etmeye yetkili kılınan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (“PTT“), Yönetmelik’teki ödeme hizmeti sağlayıcısı ve elektronik para ihraç eden kuruluş tanımlarına dâhil edildi. Bu doğrultuda, elektronik para ihracı, elektronik paranın geri ödenmesi ve elektronik para koruma hesabı ile istenilen belgeleri BDDK’ya tevdi etme yükümlülüğüne ilişkin hükümler PTT için de uygulanacak.
  • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, (birlikte “Kuruluşlar“) bir bankadan dış hizmet almaları halinde, fatura düzenleyen kurum ile tahsilata yetkili kılınmalarına dair bir sözleşme yapmaya veya fatura düzenleyen kuruluş ile banka arasındaki sözleşmede tahsilata yetkili kılınmalarına gerek olmaksızın fatura ödemelerine aracılık hizmeti sağlayabilecek.
  • BDDK, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni verilmesi için belgeler üzerinden yaptığı değerlendirmeye ek olarak, izin başvurusu yapan kuruluşun yönetim yapısı, personeli, teknik donanımı, belge ve kayıt düzenini de ilgili kuruluş nezdinde inceleyecek.
  • Kuruluşların, Kanun’da ödeme hizmeti olarak düzenlenen fakat faaliyet izni başvurularında ayrıca belirtmedikleri ödeme hizmetlerini sunabilmeleri için BDDK’dan izin almaları gerekecek.
  • Elektronik para kuruluşları, elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suiistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı hizmetler ile elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de verebilecek. Ödeme kuruluşları da elektronik para ihracı ile ilgili olmamak üzere aynı hizmetleri verebilecek. BDDK, bu hizmetlerin veya faaliyet iznine dâhil edilecek diğer ödeme hizmetlerinin sağlanabilmesi ilave özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.
  • Kuruluşların temsilcilerinin, ödeme hizmetlerini; acente, bayi gibi alt temsilciler aracılığıyla sunması yasaklandı. Hâlihazırda Kuruluş temsilcisinin şubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanların 31 Aralık 2018 tarihine kadar Kuruluş ile sözleşme imzalayarak temsilci olmaları gerekecek.
  • Kuruluşlar yılsonu finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporunu izleyen yılın mayıs ayının 15’ine kadar BDDK veri tabanına raporlayabilecek, Kuruluşların talebi ile bu süre BDDK tarafından uzatılabilecek.
  • Elektronik para ihracı için, kullanıcıların, ilgili işlemleri kendi kendine yapabildiği ATM, kiosk gibi cihazlar (hizmet noktaları) vasıtasıyla alınan nakit tutarlar da elektronik para koruma hesabına aktarılacak.
  • Fatura ödemelerine aracılık edilmesi için hizmet veren ve bir milyon TL tutarında teminat bulundurmak zorunda olan Kuruluşlar, bu teminatı, nakit ve devlet iç borçlanma senedinin yanı sıra kira sertifikası olarak da bulundurabilecek. Söz konusu teminatın %10 veya daha fazla değer kaybetmesi halinde, Kuruluşların 10 gün içinde ilgili tutarı bir milyon TL’ye tamamlaması ve durumu BDDK’ya bildirmesi gerekecek.
  • Ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı durumlarda, kullanıcı ve ödeme hizmeti sağlayıcısı, aralarındaki çerçeve sözleşmedeki değişikliklerin yürürlük tarihinden en az 30 gün önce ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanıcıya bildirilmesine ilişkin yükümlülüğün uygulanmamasına veya farklı uygulanmasına karar verebilecek.

Sonuç

Yürürlüğe giren değişiklikler ile Kuruluşların faaliyetlerinin kapsamı ve alt temsilcilerin faaliyetleri başta olmak üzere, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı bakımından önemli yenilikler getirildi.

Benzer içerikler