Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar ve Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezaları Arttırıldı

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Artırıldı

Yeni Gelişmeler

Türkiye’de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri
sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlar her takvim
yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için
yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan
Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, söz konusu sınırlar 2023 yılı için %122,93
oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 66.000 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı

Yeni Gelişme

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’da (“Tüketici Kanunu“) yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları %122,93 oranında arttırıldı.

Bu kapsamda özellikle;

  • Tüketici sözleşmelerinde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi sağlamayan, kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunaklı güvenlik bilgisi sağlamayan kişiler hakkında ihlal başına 1.371 TL tutarında idari para cezası;
  • Tüketici kredileri veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin ya da iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Tüketici Kanunu’nda yer alan yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında sözleşme ya da işlem başına 6.928 TL tutarında idari para cezası;
  • Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında ihlal başına 34.701 TL ile 1.388.526 TL arası idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç

Tüketicinin parasal sınırlara göre görevli olan tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurmaması halinde, söz konusu başvuru reddedilebilecektir. İlaveten, şirketler söz konusu idari para cezalarındaki değişiklikleri dikkatle incelemeli, Türkiye’deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeli ve Tüketici Kanunu hükümlerine uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli adımları atmalıdır.

Benzer içerikler