Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kitle Fonlaması SPK Gözetiminde Düzenlenecek

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişmeler

10 Ekim 2017 tarihinde yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenimizde, kitle fonlamasının sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından düzenleneceğini belirtmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun tasarısı, bu konuda bazı detaylara ışık tutuyor.

Tasarı neler getiriyor?

  • Kitle fonlaması 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında tanımlanacak.  Bu çerçevede, kitle fonlaması işlemine aracılık edecek ve elektronik ortamda hizmet verecek kitlesel fonlama platformları (“Platformlar”) statüsü oluşturulacak.  Platformlar kapsamında fon toplanması halka arz kavramı dışına çıkarılacak. Bu çerçevede, Platformlar aracılığıyla fon toplayacak olanlar, “halka açık ortaklık” ve “ihraççı” tanımı dışında bırakılacak, izahname veya ihraç belgesi düzenleme yükümlülüklerinden muaf olacaklar. Kitle fonlaması, Kanun’da yer alan yatırım hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin faaliyetlerden de sayılmayacak. Kurul’un iznini takiben oluşturulacak Platformlar ayrıca, borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine ilişkin hükümlere de tabi olmayacak.

Sonuç

Kanun’da yapılacak bu değişiklikler ile yetkilendirilecek Platformların işlettikleri internet siteleri üzerinden girişimciler ile bu kişilere fon sağlayacak olanların birbirine erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı sağlanacak. Bu sayede, yenilikçi iş fikirlerine sahip genç girişimciler de yatırımcılardan destek alma imkânına kavuşacak. Bu tür fon toplama faaliyetleri, halka arz kavramı dışında tutularak, çok daha hızlı ve bürokrasisi az bir şekilde fon toplamak mümkün olacak.