Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Banka Faaliyetleri COVID-19 Salgınına Karşı Bağışıklık Kazanıyor

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), finansal piyasalarda COVID-19 sebebiyle oluşan endişeler sürerken, 16 Mart 2020 tarihinde bankaların iş sürekliliği planlarına ilişkin bir basın duyurusu (“Basın Duyurusu“) yayımladı.

Basın Duyurusu’nun İçeriği

BDDK, koronavirüs salgını sebebiyle finansal piyasalarda oluşan riski indirgemek adına bankaların iş sürekliliği planlarını yeniden inceleyecek.

Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber uyarınca bankalar, önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı hallerde faaliyetlerine devam edebilmek için iş sürekliliği planı oluşturmak zorunda. İş sürekliliği planlarında; acil durum stratejileri, kurtarma-yeniden başlatma prosedürleri ile yönetimin, personelin, yasal otoritenin, müşterilerin, hizmet sağlayıcıların ve sivil otoritenin bilgilendirilmesine yönelik iletişim planı düzenlenmelerinin yer alması gerekiyor.

BDDK, bankaların faaliyetlerine devam edebilmeleri ve önemli iş kesintileri sebebiyle maruz kalacakları kayıplarını sınırlamak için oluşturdukları iş sürekliliği planlarını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca her yıl düzenli olarak gözden geçiriyor.

Bu kapsamda BDDK, bankaların koronavirüs salgını sebebiyle rutin olarak hazırladıkları iş sürekliliği planlarını tekrar incelemeye aldı ve gerekli tedbirleri alacağını duyurdu.