Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankacılık Sektöründe Ek COVID-19 Tedbirleri

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), 17 Mart 2020 tarihinde aldığı kararla kredi temerrütlerine ilişkin çeşitli esneklikler sağlamıştı. 18 Mart 2020 tarihli bültenimizde bu önlemleri özetlemiştik.

BDDK bu kez 19 Mart 2020 tarihli, 8949 ve 8950 sayılı kararlarıyla COVID-19 salgını ile aldığı önlemlere yenilerini ekledi. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği (“TBB“) de bu süreçte bankaların faaliyetlerine ilişkin olarak tavsiye niteliğinde bazı kararlar aldı.

BDDK’nın Aldığı Tedbirler

  • Finansal kuruluşların özel karşılık ayırması için öngörülen 90 günlük temerrüt süresi, faktoring ve finansman şirketleri için 180 güne, finansal kiralama şirketleri için 240 güne çıkarıldı.
  • Finansman şirketlerinin konut kredisi dışındaki tüketici kredileriyle ilgili genel karşılık ayırması için öngörülen 90 günlük temerrüt süresi 180 güne çıkarıldı.
  • Yukarıdaki önlemler 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olup, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketleri ve 19 Mart 2020 tarihi itibariyle henüz “tasfiye olunacak alacaklar” hesabında izlenmeyen alacakları da kapsayacak.
  • Finansal kuruluşlar, 90 günlük temerrüde rağmen “tasfiye olunacak alacaklar” hesabına aktarmadıkları alacaklar için, kendi risk modellerine göre karşılık ayırmaya devam edecek.
  • Değeri 500.000 TL ve altındaki konutlar için kullandırılacak krediler ile konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının konut değerine oranı %80’den %90’a çıkarıldı.

TBB’nin Aldığı Tavsiye Kararları

TBB’nin aldığı tavsiye kararı uyarınca bankalar, takdiri kendilerinde olmak üzere:

  • Müşterilerini bilgilendirmek şartıyla, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecek.
  • Yakın temasın ve kalabalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri alabilecek.
  • Yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubelerini hizmet dışı tutabilecek.

Yukarıdakilere ek olarak TBB, (i) bankaların dijital ortamda sundukları hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam etmesini ve (ii) müşterilerine doğrudan hizmet veren şubeleri ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatlerini 12:00-17:00 olarak belirlemelerini önerdi.

Sonuç

BDDK, kredi temerrütleri ve finansman koşullarını güncelleyerek, COVID-19 nedeniyle ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşması beklenen olumsuzlukları hafifletmeyi amaçlamaktayken, TBB ise COVID-19’un yayılmasının önüne geçmek için daha az etkileşimin olduğu bir bankacılık ortamı hedeflemektedir.

COVID-19’un finans sektörü ve diğer sektörlere hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/ adresinden ulaşabilirsiniz.