Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Sağlık Sektöründe Yeni Parasal Limitler

Hukuk Bültenleri
Sağlık Hukuku
Sağlık ve Yaşam Bilimleri

         Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Geçtiğimiz haftalarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Temmuz 2022 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan kararı uyarınca asgari ücret artırılmıştı. Komisyon kararı üzerine artırılan asgari ücret ile birlikte, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların tanıtım faaliyetleri için öngörülen parasal limitler de değişti.

Yeni Gelişme

1 Temmuz 2022 itibariyle aylık asgari ücret net 5.500,35 TL, brüt 6.471 TL olmuştur. Böylece Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Elektronik Bilimsel Toplantı ve Elektronik Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu’nda öngörülen, ruhsat/izin sahiplerinin tabi olduğu tanıtım malzemeleri, değer aktarımları ve elektronik bilimsel toplantılardaki sponsorluk limitlerinde de artış meydana gelmiştir.

Ne Değişecek?

Asgari ücretteki artış ile birlikte sağlık sektöründe ruhsat/izin sahipleri için;

  • üst sınırı aylık brüt asgari ücretin % 2,5’una karşılık gelen hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği tanıtım materyallerine ilişkin parasal limit 161,77 TL;
  • sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına yapılan değer aktarımlarını bildirime tabi hale getiren aylık brüt asgarî ücretin % 10’una karşılık gelen parasal limit 647 TL;
  • üst sınırı brüt asgari ücretin yedi katına karşılık gelen, elektronik bilimsel toplantılardaki genel sponsorluk ücretine ilişkin parasal limit 45.297 TL;
  • üst sınırı brüt asgari ücretin on katına karşılık gelen, elektronik bilimsel toplantılardaki uydu sempozyumu desteği ve stant katılım desteğine ilişkin parasal limit 64.710 TL

olmuştur.

Sonuç

Asgari ücretteki değişiklikle birlikte ruhsat ve izin sahipleri için öngörülen parasal değerler de artmıştır. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, değişiklikleri yakından takip etmeli ve harcama limitlerini güncel tutarlar üzerinden yeniden belirlemelidir.