Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargıtay arabuluculuk toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmamanın sonuçlarını değerlendirdi

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Son gelişme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/4 E. ve 2022/1034 K. sayılı ilamı 14 Nisan 2022 tarih ve 31809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile iş hukuku uyuşmazlıklarına dair zorunlu arabuluculuk kapsamında, mazeretsiz olarak ilk toplantıya gelinmemesi nedeniyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesine neden olan tarafın, sadece kabul veya red oranına göre değil, yargılama giderinin tamamından sorumlu olacağına ve bu taraf aleyhine vekalet ücretine hükmedileceğine karar verilmiştir.

Karar ne diyor?

Kararda davacı, davalı tarafın arabuluculuk görüşmelerine herhangi bir mazeret bildirmeksizin katılmadığını belirterek fazla mesai alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Karara göre:

  • Tarafların zorunlu arabuluculuk kapsamında arabuluculuk faaliyetinde bulundukları, davalı tarafın mazeret bildirmeksizin arabuluculuk toplantısına katılmadığı ve sürecin bu nedenle sona erdiği tespit edilmiştir.
  • Antalya 6. İş Mahkemesi (“İlk Derece Mahkemesi”) tarafından verilen karar uyarınca, dava konusu alacağın kabul ve ret oranına göre davalı tarafın yargılama giderinden sorumlu tutulmasına ve davalı lehine reddedilen alacak miktarı üzerinden vekalet ücretine karar verilmiştir.
  • 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”), mazeretsiz olarak ilk toplantıya gelinmemesi nedeniyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesine neden olan tarafın, davada kısmen veya tamamen haklı olup olmadığına bakılmaksızın yargılama giderinin tamamından sorumlu olacağını ve bu taraf aleyhine vekalet ücretine hükmedileceğini düzenlenmiştir.
  • Sonuç itibariyle, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de Kanun’unu destekleyen bir karar vermiştir.

Sonuç

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu kararının etkileri, hukuki uyuşmazlık durumlarında işverenlerce takip edilmeli ve dikkate alınmalıdır.

Benzer içerikler