Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Döviz Yasağı Devam Edecek

Hukuk Bültenleri
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) 13 Ekim 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden “Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru” (“Duyuru”) yayınladı. Duyuru 13 Eylül 2018’de yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bedelleri Türk lirasına çevrilen kira sözleşmelerine ilişkindir (“Karar”).

Duyuru’da Neler Yer Alıyor?

Bakanlık’ın yayınlamış olduğu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de (“Tebliğ”) konut ve çatılı işyeri kiralarının Türk Lirası’na çevrilmesi ile ilgili prensipler belirlenmiştir. Ayrıca, Tebliğ 13 Ekim 2018 ile 13 Ekim 2020 arasındaki iki senelik süreçte bu kira bedellerinin artışı konusunu da düzenlemektedir. Ancak Tebliğ, 13 Ekim 2020 sonrasındaki sürece ilişkin bir düzenleme getirmemiştir.

Duyuru ile Bakanlık, iki yıllık geçiş sürecinden sonra da konut ve çatılı işyeri kiralarında söz konusu döviz yasağının devam edeceğini hatırlatmış ve izleyen dönemde kira bedelleri Türk Lirası’na çevrilmiş olan konut ve çatılı işyeri kiralarının Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi kapsamında 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleneceğini belirtmiştir.

Sonuç

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanmaya devam edecektir. Bu nedenle tarafların 13 Ekim 2020 tarihinden sonraki dönemde de kira bedellerini Türk Lirası olarak belirlemeye devam etmeleri ve kira artışlarını da Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen sınırlamalara uygun olarak kararlaştırmaları gerekecektir.