Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
29/09/2021

COVID-19: Kredi Garanti Kurumlarına Hazine Desteği Artıyor

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da (”Karar”) yapılan değişiklikler 30 Mart 2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar’da öngörülen parasal üst limitler yeniden belirlendi, kredi garanti kurumları (”Kredi Garanti Kurumları”) aracılığıyla finansal kurumlara sağlanan destek artırıldı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Karar’da yapılan önemli değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Karar uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı (”Bakanlık”) tarafından Kredi Garanti Kurumları aracılığıyla destek sağlanacak kredi verenler (”Kredi Verenler”) kapsamına Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da dâhil edildi.
 • Karar kapsamına giren kredilerin tanımı genişletildi; bireysel krediler de destekten yararlanabilecek.
 • Geçici Madde 6 kapsamında, Kredi Garanti Kurumları tarafından 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilecek yeni kefaletlerde vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olmama şartı aranmayacak.
 • Bakanlık ile Kredi Garanti Kurumları arasında imzalanacak protokollerde (”Protokol”) aşağıdaki hususlara da yer verilecek:
  • Kredi Verenlerin gerçek ve tüzel kişilerin finansmanına yönelik kredi ürünlerine ilişkin diğer koşullar
  • Hazine Destekli Kefalet Sistemine Uyumluluk Denetim Raporunda yer alması gereken asgari unsurlar (”Denetim Raporu”)
 • Karar uyarınca Kredi Garanti Kurumlarının kefalet desteğinden yararlanabilecek her bir yararlanıcı (”Yararlanıcı”) için kefalet limitleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi:
  • Gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100.000 TL
  • KOBİ tanımını haiz Yararlanıcılarda azami 25 milyon TL yerine 35 milyon TL (Ancak eklenen geçici madde uyarınca bu limit 31 Aralık 2020 tarihine kadar azami 50 milyon TL olarak uygulanacak.)
  • KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi Yararlanıcılar için azami 200 milyon TL yerine 250 milyon TL (Ancak eklenen geçici madde uyarınca bu limit 31 Aralık 2020 tarihine kadar azami 350 milyon TL olarak uygulanacak.)
 • Kredi Garanti Kurumları tarafından verilebilecek kefaletlerin maksimum toplam bakiye tutarı yeniden belirlenerek 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarıldı.
 • Bakanlık tarafından Kredi Garanti Kurumlarına aktarılabilecek maksimum toplam kaynak tutarı 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.
 • Kredi Verenler tarafından Kredi Garanti Kurumları’nın tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden belirlenen azami kefalet oranı ve tazmin üst limitine uygun şekilde Yararlanıcılara kullandırılan kredi işlemlerinden kaynaklanan ve Karar’daki şartlara uygun olan tazmin talepleri Bakanlık tarafından karşılanacak.
 • Karar kapsamındaki kredilerin Kredi Verenler tarafından yapılandırılması halinde, ödemesiz dönem en fazla ilave 12 ay yerine 24 ay olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami bir yıllık dönemler sonunda tahakkuk ettirilecek.
 • Kredi Garanti Kurumları, Kredi Verenlerin kredi değerlendirmesini bankacılık ilkeleri ile kendi iç düzenlemeleri ve genel uygulamalarına uygun olarak yaptığını kabul edecek ve ilave kredi değerlendirmesinde bulunmayacak. Ancak, ilgili kredi değerlendirmelerinin bu ilke ve kurallara aykırı olarak yapılması ve bunun sonucunda kredi kullanma koşullarını haiz olmayan Yararlanıcılara kredi verilmiş olması durumunda, ilgili kefaletler kefaletin tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz kalacak. Ayrıca, Kredi Verenlerin Karar’a ve Protokol’e aykırı işlemler yaptığı tespit edilirse, bu işlemlerin ilgili olduğu kefaletler de kefaletin tahsis tarihinden itibaren hükümsüz kalacak.
 • Hükümsüz kalan kefaletler için yapılan tazmin ödemeleri Protokol’de belirtilen şartlar kapsamında Kredi Garanti Kurumları aracılığıyla geri alınacak. Ayrıca, Bakanlık gerekli inceleme ve denetim sonuçlanana kadar ilgili kefaletleri askıya almaya ve tazmin ödemelerini durdurmaya yetkili olacak.
 • Kredi Verenler, altı aylık dönemler itibarıyla Denetim Raporu hazırlayarak raporlama dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar Kredi Garanti Kurumları’na gönderecek. Kredi Garanti Kurumları, bu raporları Bakanlık’a iletecek.
 • Kredi Garanti Kurumları’nın, yaptıkları performans değerlendirmesi çerçevesinde Kredi Verenlere açılan limitlerden kullanılmamış kısımları iptal etmesi ve yeni limit açmaması için Bakanlık onayı gerekecek.

Sonuç

Değişiklikler, COVID-19 salgınına bağlı olası mali durgunluğu göz önüne alarak, finansal piyasalara olan desteği artırmayı ve kredi verenlerin reel sektörü daha geniş bir şekilde desteklemeye teşvik edilmesini amaçlıyor.