Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bankaların Alabileceği Ücretlerde Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

2020/4 No’lu Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Ücret Tebliği“) ve 2020/7 No’lu Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Finansal Tüketici Tebliği“) yapılan değişiklikler 13 Kasım 2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ücret Tebliği ve Finansal Tüketici Tebliği ile ilgili yayımladığımız geçmiş mevzuat bültenlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Bankacılık Ücretlerinde Güncelleme
2021 Yılı “FAST” ile Başladı
Merkez Bankası’nın Uygulama Talimatı: Bankaların Ücret ve Komisyonlarına Netlik Getirildi
Bankaların Ücret ve Komisyonlarına İlişkin Sınırlamalara Güncellemeler
Erken Ödeme Ücreti Sınırlamalarında Değişiklik
Bankaların Kredi Kullandırım ve Erken Ödeme Ücretleri Güncellendi
Bankaların Ücret ve Komisyonlarına Yeni Sınırlamalar

Değişiklik Ne Getiriyor?

Ücret Tebliği’nde yapılan değişiklikler şu şekilde:

  • Bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretlere, “Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri Ücreti” eklendi.
  • “Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri” kavramı “Ticari müşterinin banka ile yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST işlemleri veya havale ile tahsil edildiği işlemler” olarak tanımlandı.
  • “Ticari Müşteri” kavramı “Finansal Tüketici Tebliği’nde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişiler” olarak güncellendi.
  • Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden herhangi bir ücret alınmayacak.
  • Ücret Tebliği kapsamında  mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere, hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de uygulanacak.

Finansal Tüketici Tebliği’nde yapılan değişiklikler şu şekilde:

  • “Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri” kavramı eklendi ve bu kavram Ücret Tebliği’nde yer alan tanıma atıf yapılarak tanımlandı.
  • Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden herhangi bir ücret alınmayacak.

Sonuç

Ücret Tebliği ve Finansal Tüketici Tebliği’ne “Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemesi” kavramı ve bu ödemelerin tabi olduğu hükümler ile ilgili düzenlemeler eklendi.

Benzer içerikler