Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yerleşikler Arası Bazı İşlemler için Dövizle Ödeme Yasağı Getirildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 Sayılı Karar“) yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak bazı işlemlerde sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Değişiklik ne getiriyor?

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki aşağıdaki işlemlerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak:

  • Menkul ve gayrimenkul alım satımı.
  • Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing.
  • İş, hizmet ve eser sözleşmeleri.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yukarıdaki sınırlamalara ilişkin olarak istisnalar getirmeye yetkili olacak.

Sonuç

Değişiklikler, 13 Eylül 2018 itibariyla yürürlüğe girdi ve kapsama giren tüm sözleşmelerin yukarıdaki kısıtlamalar ile uyumlu olması gerekecek.

Yerleşikler arasında değişiklik tarihinden önce yapılmış sözleşmelerin, değişikliğin yürürlük tarihi olan 13 Eylül 2018’den itibaren otuz gün içinde yukarıda belirtilen sınırlamalara uygun hale getirilmesi gerekecek.