Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Vergi Danışmanı

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süreleri Arttırıldı

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde uygulanan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışanların bölge ve merkezler dışında geçirebilecekleri toplam çalışma süresi oranı 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere %50’ye yükseltildi.

4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ne Anlama Geliyor?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bu merkezlerde veya bölgelerde yürütülen projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Söz konusu bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu %20 oranının 31 Aralık 2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verildi. Söz konusu Karar, 17 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sonuç

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek toplam çalışma sürelerinin oranı 31 Aralık 2022 tarihine kadar %20’den %50’ye yükseltilmiştir.